Какие изменения в УПК породили дискуссии юристов и активистов


22 . 10 . 2017


Часові межі

У проекті №6232 передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. І становить: 2 місяці — щодо кримінального проступку; 3 — щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 6 — щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

При цьому досудове розслідування слід закінчити:

  • за місяць з дня повідомлення про підозру у вчиненні проступку;
  • упродовж двох місяців з дня повідомлення про підозру в скоєнні злочину.

Строк провадження, на який зупинено провадження, а також час на ознайомлення з матеріалами справи не враховуються. Днем початку досудового розслідування в провадженні, що виділене в окреме, буде день, коли розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а в провадженні, в якому об’єднані матеріали кількох розслідувань — день початку першого провадження.

Крім того, передбачено оскарження повідомлення про підозру до слідчого судді. А його ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Відповідно, новою підставою для закриття кримінального провадження буде закінчення строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру (тобто через 2 місяці щодо злочину), крім випадку повідомлення особі про підозру в скоєнні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи. Слідчий, прокурор зобов’язані закрити провадження й у разі, коли строк досудового розслідування закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Якщо до повідомлення про підозру досудове розслідування неможливо закінчити за 3 місяці (стосується злочинів невеликої або середньої тяжкості) чи 6 місяців (у разі тяжкого або особливо тяжкого злочину), слідчий суддя може продовжити його в межах 6 та 12 місяців відповідно.

Що ж до розслідування після повідомлення про підозру, коли його не вдається закінчити за 3 місяці, то строк може бути подовжений до 6 місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із керівником регіональної прокуратури. Або до 12 місяців — слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Нині ж у всіх випадках строк досудового розслідування подовжує прокурор.

Обшук та експертиза

Експертиза проводитиметься тільки за дорученням слідчого судді чи суду за клопотанням сторони кримінального провадження. Самостійне залучення експерта сторонами більше не передбачається. При цьому змінами до ст.7 закону «Про судову експертизу» передбачено, що судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють лише державні спеціалізовані установи.

За результатами розгляду відповідного клопотання, слідчий суддя самостійно визначатиме експерта або експертну установу. Також додана нова підстава для призначення експертизи — з власної ініціативи суду.

Певні зміни передбачені й у процедурі обшуку. Зокрема, він проводитиметься на підставі ухвали слідчого судді, у межах територіальної юрисдикції якого розташований орган досудового розслідування.

Неявка адвоката, представника для участі в проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає його проведенню. Обшук житла чи іншого володіння особи фіксуватиметься за допомогою аудіо- та відеозапису.

Активісти скаржаться, що слідчі не встигатимуть розслідувати складні злочини, зокрема корупційні. Правозахисники нарікають, що через справи, провадження в яких може тривати роками, порушуються права людей. Та, очевидно, кодекс — лише інструмент, а використання залежить від конкретних осіб


Поиск